ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญญลักษณ์โรงเรียน

มีอักษร น.ส.ว. อยู่กลาง ล้อมรอบด้วยลายกนกไทยมีดวงประทีปส่องแสงอยู่เหนือสัญลักษณ์ทั้งสาม