ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาได้กำหนดการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ขึ้นในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวถึง วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้น
ผู้อำนวยการกล่าวเปิดงานกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรม Science Show
กิจกรรมชุดรีไซเคิล
กิจกรรม STEM
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,09:47   อ่าน 330 ครั้ง