ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

                     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖

 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
 ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 
ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2561,14:10   อ่าน 698 ครั้ง