ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 ร่วมกับสหวิทยาเขตรักษ์อุดร ได้ดำเนินการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2562,15:09   อ่าน 620 ครั้ง