ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการ โดยท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 นายมรกต กลัดสอาด เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,11:20   อ่าน 242 ครั้ง