ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเยาวชนไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเยาวชนไทย 4.0 
ประจำปีงบประมาณ 2561 
ในวันที่ 23 กันยายน 2561 
ณ อุดรธานีฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 549 ครั้ง