ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 104) 21 มี.ค. 63
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันที่ 21 - 25 มีนาคม 2563 (อ่าน 118) 24 ก.พ. 63
นิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน (อ่าน 429) 15 ก.พ. 62
การเข้าร่วมจัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียนในงานประกวดวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษา (อ่าน 566) 22 ต.ค. 61
คณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และนิเทศ การดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 486) 01 ต.ค. 61
โครงการ “ วัยรุ่นอุดรธานี อนานัยเจริญพันธุ์ดี สู่ Thailand 4.0” (อ่าน 487) 01 ต.ค. 61
การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน มุ่งสู่ความเป็นเยาวชนไทย 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 549) 24 ก.ย. 61
ศิษย์เก่าโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา ได้ทำการมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนกีฬาสี (อ่าน 510) 06 ก.ย. 61
โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนในจังหวัดอุดรธานี (อ่าน 491) 30 ส.ค. 61
นายอดุลย์ สุปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (อ่าน 478) 13 ส.ค. 61
การนิเทศและประเมินเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (อ่าน 518) 08 ส.ค. 61
นายอดุลย์ สุปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน (อ่าน 428) 02 ก.ค. 61
ยินดีต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครู และครูที่ได้รับบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 520) 07 มิ.ย. 61
รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 646) 23 เม.ย. 61
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 387) 20 เม.ย. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 491) 16 ก.พ. 61
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 752) 21 ก.พ. 60
กำหนดการสอบปลายภาค ๒/๒๕๕๘ (อ่าน 937) 24 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 845) 09 ก.พ. 59
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี (อ่าน 1047) 09 ก.พ. 59